Castellano 

serveis al patrimoni: rehabilitació i conservació, dinamització cultural, social i turística, finançament i gestió de projectes, promoció sostenible del territori, activitats, jornades i difusió.

ServeisPresentacióXarxaVídeoscontacte   fer-se membre
Institut d´Estudis Nobiliaris Catalans
Els nostres membres
Enllaços d´interès

Institut d’Estudis Nobiliaris Catalans

 

L'IENC es constitueix com una secció de la Fundació Castells Culturals de Catalunya, també amb seu a l'Arxiu Nacional de Catalunya - Sant Cugat del Vallès), que té com a finalitat ressaltar la importància de la noblesa catalana com un dels eixos constitutius de la nostra personalitat nacional.

 

Es podran integrar a l'IENC aquelles institucions i persones que amb objectius semblants ho sol·licitin i així ho proposi la seva Junta de Govern al Patronat de la Fundació.

 

Objectius:

 

1.- Fomentar i realitzar treballs científics i històrics sobre la noblesa catalana, principalment els estudis de caràcter polític, econòmic, social i militar d'interès general per al país.

2.- Crear i mantenir una biblioteca especialitzada en els temes relacionats amb la història de la noblesa, que sigui també accessible als membres de l'IENC.

3.- Promoure i emprendre l'edició d'obres i la publicació d'estudis sobre la importància i influència de la noblesa en la formació i desenvolupament del nostre país.

4.- Fomentar la publicació d'un butlletí informatiu per tal de difondre les activitats que du a terme l'Institut.

5.- Establir contactes amb totes aquelles institucions i centres que tinguin objectius coincidents amb els d'aquest Institut per tal que la seva experiència pugui suggerir i orientar línies d'actuació.

6.- Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, l'Institut cregui oportuna per a la consecució dels seus fins.

7.- Vetllar perquè la recerca sobre la noblesa catalana tingui un especial caràcter científic i històric.

 S.M. el Rei va rebre en audiència als Membres de l'Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans

Per a més informació:
http://www.scgenealogia.org/ienc
ServeisPresentacióXarxaVídeoscontacte   fer-se membre